Familie

Familie Familie & Relatie

Conflict over voogdij van de kinderen

Voogdij is de situatie waarbij kinderen die wees geworden zijn omdat beide ouders overleden zijn of om wat voor reden dan ook niet meer voor een kind kunnen zorgen, worden verzorgd door een zogenoemde voogd. Een kind kan één of twee voogden...