Familie Werkomgeving Wonen

Hulp bij een lang verblijf in Nederland

Geschreven door Juridisch Advies

Mensen die langer dan 90 dagen in Nederland willen blijven en geen unieburger of familielid daarvan zijn, hebben een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen verblijven. Aan bureaucratie geen gebrek bij de overheid als het om het uitlenen van deze vergunningen gaat. Niet iedereen weet hoe dit proces gestart kan worden en heeft gedurende het proces ook begeleiding en bijsturing nodig. Hier leest u wat er allemaal bij zo’n aanvraag komt kijken.

 

Wat houden MVV en TEV in?

Als u als buitenlander voor een lange tijd naar Nederland reist, dient u te beschikken over een MVV in uw paspoort. MVV staat voor Machtiging tot Voorlopig Verblijf. Als u niet over een geldige MVV beschikt, heeft u ook geen recht op een verblijfsvergunning. Het is dus enorm belangrijk dat dit helemaal geregeld is voor u naar Nederland afreist. Als dit gelukt is, gaat u over tot de TEV (Toelating en Verblijf) procedure. Dit verloopt via de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

 

Handelingen vooraf

Basis inburgeringsexamen

Voordat de procedure in werking wordt gezet, dient u het basisexamen ‘inburgering in Nederland’ af te leggen. In deze toets zal de kennis van de Nederlandse taal en samenleving getoetst worden.

 

Geldigheid van documenten

Niet alle documenten van alle landen zijn geldig in Nederland. U kunt op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken nakijken welke documenten u bijvoorbeeld eerst moet laten legaliseren of moet laten voorzien van een bepaalde stempel door autoriteiten van het land van herkomst. Kijk dit vooraf dus goed na!

 

Afweging van uw inkomen

Er gaan natuurlijk flink wat administratieve kosten gepaard met deze procedure. U heeft daarom een bepaald minimuminkomen nodig om dit in gang te zetten, zodat de overheid zeker is dat u in staat bent om de kosten te dekken. Op de site van een advocatenkantoor gespecialiseerd in vreemdelingenrecht kunt u vinden wat deze bedragen inhouden.

 

Extra hulp nodig?

Mocht u extra begeleiding nodig hebben tijdens het proces, of rechtsbijstand wanneer u denkt dat een aanvraag onterecht is afgewezen, neem dan contact op met advocatenkantoor Servaas. Zij zijn gespecialiseerd in het bijstaan van cliënten gedurende deze procedures.