Carrière Werkomgeving Zakelijk advies

ISO45001 en de uitdagingen

Geschreven door Juridisch Advies

ISO45001 heeft een aantal uitdagingen die je echt moet voorkomen. Het is namelijk een belangrijke standaard waar je aan moet voldoen ten behoeve van de Arbo & veiligheid op de werkvloer. Dit is een officiële norm die verschillende normen heeft die afgevinkt moeten worden. Alles om te voldoen aan de ISO45001 norm. We bespreken hier een aantal uitdagingen die je zeker niet moet vergeten als je aan deze norm wilt voldoen.

OHSAS18001

OHSAS18001 was de voorgander van ISO45001. Er was vooraf al aangegeven dat de standaard echt een update moest krijgen en dit heeft geresulteerd in de ISO standaard. Hierdoor is de norm wel aangepast als je kijkt naar het grote geheel. Het kijkt namelijk veel meer naar de grote lijnen. Zaken die voorheen wel moesten en echt op detail niveau waren zijn er nu helemaal uitgelaten. Dit is een hele goede stap geweest om het veel overzichtelijker te maken. Waardoor bedrijven ook veel liever aan deze norm willen en kunnen voldoen. Wel een belangrijke vraag nadat het over is gegaan is natuurlijk of de OHSAS18001 automatisch overgaat in ISO45001. Dat is niet het geval. Omdat het een opvolger is en niet een directe vervanger moet je weer opnieuw voldoen aan de norm. Aantal belangrijk verschillen zitten hem vooral in leiderschap, competenties en cultuur. Goed om hier bewust van te zijn.

ISO45001 veiligheidsladder en cultuur.

De veiligheidsladder systematiek wordt ook buiten de ISO45001 gebruikt maar is ook een belangrijk onderdeel in ISO. Wat is er eigenlijk voor nodig om hier aan de voldoen? Waarbij het belangrijk te noemen is dat de veiligheidsladder eigenlijk alleen kijkt naar houding en gedrag. Waarbij ze niet naar een bepaald management systeem kijken. Die is een heel andere kijk op het geheel dan met ISO45001. Hierin is het mangement systeem namelijk wel degelijks van belang. Het heeft overlap met elkaar maar voor ISO45001 is wel echt meer nodig. Als je wel al aan de veiligheidsladder voldoet zijn er nog een aantal zaken die je moet regelen voor je echt voldoet aan ISO45001. Met de ISO45001 draag je namelijk ook bij aan de veiligheidsladder maar dit moet je wel los van elkaar zien.

Medewerkers tevredenheid

We krijgen vaak de vraag of het medewerkers tevredenheid onderzoek wel de juist methode is om ook aan punt 5.4 te voldoen. In dit punt gaat het namelijk om de consultatie en participatie van medewerkers. Het tevredenheidsonderzoek kan een onderdeel zijn. Maar als je alleen dit onderzoek doet voldoet je niet aan de andere zaken die in 5.4 staan. Dit is heel belangrijk om te beseffen want om aan de norm te voldoen moet je echt aan alle eisen voldoen. Je moet bijvoorbeeld ook wel echt structurele overleggen hebben met medewerkers. Besef je heel goed dat hier ook aandacht wordt besteed aan de manier waarop je informatie deelt met de medewerkers. Maar ook vrij voelen zij zich om zich uit te spreken. Ga hier heel goed mee aan de slag en schakel de juiste hulp in om tot goede richtlijnen te komen.