Familie Familie & Relatie

Conflict over voogdij van de kinderen

voogdij
Geschreven door Juridisch Advies

Voogdij is de situatie waarbij kinderen die wees geworden zijn omdat beide ouders overleden zijn of om wat voor reden dan ook niet meer voor een kind kunnen zorgen, worden verzorgd door een zogenoemde voogd. Een kind kan één of twee voogden hebben, maar niet meer. In principe kunnen de ouders van het kind zelf bepalen wie de voogd of voogden moeten worden van een kind. Dit kan op twee manieren. Allereerst kan het worden opgegeven via het testament en dus bij de notaris worden vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat het direct aanmoedigt meer vast te leggen omtrent het overlijden, het nadeel is dat het vrij prijzig kan zijn (de kosten lopen al snel in de honderden euro’s). Een andere, goedkopere optie is om de naam van de voogd of de namen van de voogden vast te leggen in het zogenaamde gezagsregister. Dit heeft een gelijke geldigheid als de gezagsregeling in een testament.

Wie beslist er bij een conflict over de voogdij?

Als er een voogd of voogden zijn aangewezen in een testament of gezagsregister, is het vrij helder wie er voogd moet worden. Vaak is dat echter niet het geval. Er zijn jaarlijks ouders die plotseling komen te overlijden en niets hebben geregeld omtrent hun overlijden. Als er niets is geregeld omtrent de voogdij of als er geschillen zijn, beslist de rechter wie de voogdij over zich krijgt. Kinderen boven de 12 jaar worden altijd door de rechter gehoord. Altijd staat het belang van het kind voorop. Het is dan ook vereist dat het kind een goede band heeft met de voogd en de voogd of voogden kunnen zorgen voor een veilige en goede leefomgeving voor het kind.