Ondernemen Startup

Welke rechtsvorm kunt u het beste kiezen?

rechtsvormen
Geschreven door Juridisch Advies

Als u een onderneming op wil richten, zijn er diverse rechtsvormen waaruit gekozen kan worden. Aangezien het te ver voert om alle rechtsvormen uitgebreid de revue te laten passeren, zullen we enkele rechtsvormen kort belichten.

Zelfstandige zonder personeel: ZZP’er

De meest bekende vorm om te ondernemen is de ZZP’er. Dit is tevens de meest laagdrempelige variant van het ondernemerschap. Een ZZP’er is volledig aansprakelijk met het eigen vermogen, maar hoeft slechts een minimale administratie bij te houden en kan direct beginnen na een bezoekje aan de Kamer van Koophandel.

Vennootschap onder firma: VOF

Een VOF is eigenlijk niets meer dan een verzameling ZZP’ers; vaak twee of drie personen. De vennoten zijn privé geheel aansprakelijk voor de vennootschap, waardoor het aan te raden is om een contract op te stellen waarin is bepaald hoeveel zeggingskracht de vennoten hebben. Op die manier kan worden voorkomen dat één vennoot een hoge schuld aangaat en de overige vennoten de kosten mogen ophoesten.

Besloten vennootschap: BV

Een BV is een rechtspersoon (een ZZP’er en VOF is geen rechtspersoon maar gewoon de natuurlijke persoon) met beperkte aansprakelijkheid. Dit houdt in dat de vennoten in beginsel niet aansprakelijk zijn voor de vennootschap. Als de vennootschap bijvoorbeeld een grote schuld heeft, kan de BV failliet worden verklaard en hebben de vennoten hier geen last van (tenzij er opzet of nalatigheid in het spel is). Om een BV op te richten moet men langs de notaris. Daarnaast moet er een uitgebreide administratie worden gevoerd en bijvoorbeeld jaarrekeningen worden ingediend.