Ondernemen Startup

Oprichten van een stichting of vereniging: wat moet er in de statuten?

statuten
Geschreven door Juridisch Advies

De statuten van een stichting of vereniging moeten bij de notaris worden vastgelegd. In deze statuten staat precies beschreven wat het doel van de stichting of vereniging is, wat de verplichtingen voor de leden zijn (bijvoorbeeld het betalen van de jaarlijkse contributie), hoe het bestuur wordt gekozen, waar het vermogen van de stichting of vereniging blijft als de stichting of vereniging wordt opgeheven, en ga zo maar door.

De notaris kan u goed helpen om dergelijke statuten op te stellen. Vaak betaalt u enkele honderden euro’s voor het opstellen en deponeren van de statuten. Het is van belang dat de statuten worden gedeponeerd zodat deze ook voor externe personen beschikbaar zijn en zij kunnen weten met wie er precies zaken wordt gedaan.

Wat is het verschil tussen een stichting en een vereniging?

Het belangrijkste verschil tussen een stichting en een vereniging is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Een vereniging draait dan ook voornamelijk om die leden, terwijl een stichting vaak een hoger belang behartigt.

Een vereniging is bijvoorbeeld een sportvereniging (waarbij het er om draait de leden prettig te laten sporten), een vereniging van eigenaren (VVE; waarbij het er om draait de leden prettig te laten wonen). Een stichting is bijvoorbeeld Greenpeace die de belangen van de natuur wil behartigen. Een stichting voert dan ook vaak beleid uit dat in het belang is van het doel dat behartigd wordt; bijvoorbeeld geld inzamelen voor de aanleg van een natuurpark. Bij een vereniging komt dit geld uiteindelijk ten goede aan de leden; bijvoorbeeld in de vorm van een nieuw sportcomplex.

Er kan ook sprake zijn van een mengvorm. Hierbij kunt u denken aan een vereniging die een stichting opzet om een bepaald beeldbepalend sportcomplex te behouden.