Carrière Werkomgeving

Wat zijn plichten voor een werkgever?

werksfeer
Geschreven door Juridisch Advies

Een werkgever voelt zich – als het een goede werkgever betreft – betrokken bij het personeel en deels verantwoordelijk voor de werknemers. Een werkgever heeft de nodige coulance nodig; wanneer er enkel sprake is van het strak naleven van de wettelijke regelingen, zal er geen gezellige sfeer ontstaan die zeer bevorderlijk kan zijn voor de prestaties van de werknemers. Toch zijn er een aantal plichten die op een werkgever rusten; een werkgever zal zich hier aan moeten houden – er kan geen uitzondering op gemaakt worden.

Administratie

Een werkgever dient allereerst een sluitende administratie bij te houden. Denk hierbij voornamelijk aan de loonadministratie. De werkgever is verantwoordelijk voor een correcte afdracht van de loonbelastingen en voor bijvoorbeeld de eerstedagsmeldingen bij de Belastingdienst.

Welzijn van de werknemers

Daarnaast is een werkgever verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de werkvloer en het welzijn van de werknemers. Denk hierbij aan de ARBO wetgeving; de werkgever moet ervoor zorgen dat alle opdrachten veilig en correct worden uitgevoerd. Ook is de werkgever verplicht zich aan de arbeidstijdenwet te houden, loon op tijd te betalen, zich aan de geldende cao te houden, en ga zo maar door.

Verzorgen van werk

Daarnaast, en dat is misschien wel een klein beetje een open deur, dient de werkgever te zorgen voor werk. De werkgever mag niet zomaar een werknemer naar huis sturen omdat er geen werk is en simpelweg de werknemer niet betalen. Dat is niet hoe het werkt; een werkgever is verantwoordelijk om de werknemer van werk te voorzien. Wanneer de werkgever verwacht dat er minder werk beschikbaar komt en er dus voorlopig ook minder personeel nodig is, kan hij bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen en personeel ontslaan. Soms kan het echter zo zijn dat er werknemers zijn die graag minder zouden willen werken en zo ook minder fulltimers aan het werk gehouden moeten worden.