Kopen Wonen

Wat moet er in een koopakte staan?

koopakte
Geschreven door Juridisch Advies

In een koopovereenkomst staan alle zaken die van belang zijn voor de verkoop van de woning.

De koopprijs

Het belangrijkste is uiteraard de (ver)koopprijs. Hierover moeten beide partijen het uiteraard eens zijn. Dit bedrag dient te worden betaald door de koper, aan de verkoper. Let goed op of dit bedrag klopt en wie de bijkomende kosten (overschrijf- en notariskosten bijvoorbeeld) betaalt.

De overdrachtsdatum

De overdrachtsdatum is de datum waarop de woning wordt overgeschreven. Het is van belang dit moment vast te leggen zodat op dat moment ook de hypotheek in kan gaan en de nieuwe eigenaar verantwoordelijk is voor de meterstanden. Uiteraard is het praktisch ook van groot belang om te weten wanneer u kunt gaan verhuizen.

Eventuele ontbindende voorwaarden en hun vervaldatum

Soms wil een koper ontbindende voorwaarden opstellen om zo te voorkomen dat hij met een woning zit die hij niet meer wil hebben omdat er bepaalde gebeurtenissen zijn voorgevallen of zaken zijn geconstateerd.

Enkele ontbindende voorwaarden zijn bijvoorbeeld dat het nog niet duidelijk is of de koper het geld wel bij elkaar krijgt en dus de hypotheek rond kan krijgen, dat de koper nog een bouwkundige keuring wil laten uitvoeren om de staat van de woning te laten controleren of dat de huidige woning van de koper niet op tijd verkocht kon worden.

Dergelijke zaken kunnen de aankoop belemmeren en het is daarom van groot belang dat deze ontbindende voorwaarden goed en duidelijk worden opgenomen.

Over te dragen roerende zaken

Het komt soms voor dat mondeling is overeengekomen dat bijvoorbeeld de vloer en gordijnen voor de koper blijven hangen. Uiteindelijk blijkt na afhandeling van de koop dit niet het geval te zijn en aangezien er nergens iets is vastgelegd kan dit ook niet meer worden verhaald. Om dergelijke zaken te voorkomen is het belangrijk vast te leggen wat er bij de koop allemaal moet worden overgedragen.