Kopen Wonen

De juridische aspecten bij de aankoop van een woning

huis kopen
Geschreven door Juridisch Advies

Bij de aankoop van een woning krijgt u met tal van zaken te maken die u bij de aankoop van een pak melk nooit tegen zult komen. Wat zijn dat voor dingen en waarom vinden ze allemaal plaats?

Taken van de notaris

De notaris verzorgt een belangrijk deel van de overdracht van de woning. Hij controleert of de verkoper de woning überhaupt mag verkopen. Zo nu en dan komt het in het nieuws dat iemand de woning van de verhuurder probeert te verkopen; dergelijke zaken zullen nooit doorgang vinden omdat de notaris dit controleert. Daarnaast stelt hij de transportakte (ook wel overdrachtsakte genoemd) en de hypotheekakte op. De overdrachtsakte bevat de informatie dat de woning wordt overgedragen naar de koper, de hypotheekakte bevat informatie over de hypotheek; dit om te voorkomen dat er dubbele hypotheken worden verstrekt en iedereen kan weten dat de woning als onderpand is gebruikt. Tenslotte schrijft de notaris alle akten in de daarvoor bestemde openbare registers in en is hij adviseur en specialist op tal van juridische vakgebieden.

De koopovereenkomst

De koopovereenkomst bevat alle informatie omtrent de overdracht van de woning. Het belangrijkste element hieruit is misschien wel het bedrag waarvoor de woning wordt overgedragen. Daarnaast bevat de koopovereenkomst eventuele ontbindende voorwaarden zoals het voorbehoud van financiering of van een bouwkundige keuring. Ook de datum waarop de overdracht plaats zal hebben is in de koopovereenkomst vastgelegd. Op deze manier zijn dus de belangrijkste zaken die verband hebben met de overdracht voor beide partijen geheel duidelijk.