Kopen Wonen

Wanneer mag de koop van huis ongedaan worden gemaakt?

contractbreuk
Geschreven door Juridisch Advies

De aankoop van een woning is in principe definitief. Een eenmaal gekochte woning kan niet binnen veertien of zelfs dertig dagen geruild worden zoals bij de meeste winkels wel het geval is. Toch zijn er enkele scenario’s denkbaar waarin de koop ongedaan gemaakt kan worden.

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Wanneer deze ontbindende voorwaarden worden verwezenlijkt kan de koopovereenkomst dus vernietigd worden en zal de overdracht niet meer plaatsvinden.

Dergelijke voorwaarden zijn vaak het voorbehoud van financiering of een bouwkundige keuring die nog moet plaatsvinden. Door deze ontbindende voorwaarden op te nemen voorkomt de verkopende partij dat er een woning met tal van onbekende gebreken wordt aangeschaft.

Bedenktijd

Na aankoop van de woning krijgt de koper altijd drie dagen bedenktijd. Gedurende deze drie dagen kan de koper de koop annuleren en wordt alles dus teruggedraaid. De koper hoeft hier geen opgaaf van redenen voor te geven; hij kan dit bij wijze van spreken zelfs doen omdat de wc-bril hem niet bevalt.

Deze regeling is ingevoerd om impulsaankopen te voorkomen. Een woning is geen pak suiker dat u even koopt; er zijn vaak grote bedragen mee gemoeid waardoor de overheid het noodzakelijk acht dat men goed over de koop nadenkt. Bovendien kunnen er de eerste dagen diverse problemen de kop opsteken die u niet zou hebben gezien als u de woning niet beter kon inspecteren; iets wat u vaak het beste doet als er geen makelaar of verkopende partij bij aanwezig is.

Wederzijdse instemming

Tenslotte kan de koop ongedaan worden gemaakt met wederzijdse toestemming. Wanneer koper en verkoper hier allebei mee instemmen zal de koop ongedaan worden gemaakt en is de woning weer van de oorspronkelijke verkoper. Er zijn echter weinig gevallen te bedenken waarom dit zou kunnen gebeuren. Er wordt dan ook niet vaak gebruik gemaakt van deze regeling.