Familie & Relatie Scheiden

Wat moet er allemaal geregeld worden bij scheiding?

scheiding zaken regelen
Geschreven door Juridisch Advies

Bij een scheiding komt er vaak van alles kijken waar u normaliter niet aan gedacht zou hebben. We geven een kleine opsomming van de zaken die regelmatig voorkomen bij een scheiding.

Verdeling van de boedel

Het grootste obstakel is vaak het verdelen van de boedel. Als er een gemeenschap van goederen aanwezig is, dient de boedel evenredig over beide partners verdeeld te worden. In principe geldt dat beide partners exact voor de helft recht hebben op de boedel. Wanneer er een vermogen is van € 400.000, zullen beide partners recht hebben op € 200.000. Dit is vaak vrij logisch en overzichtelijk, maar de problemen ontstaan als beide personen recht menen te hebben op dezelfde spullen. Beiden willen in het huis blijven wonen, beiden willen die fijne auto met een veel te lage dagwaarde houden, enzovoorts. Als men hier niet onderling uitkomt, kan het raadzaam zijn een advocaat in te schakelen die beide belangen behartigt, of met twee afzonderlijke advocaten te werken die elk het belang van een van beide (ex-)partners behartigt.

Ouderschapsregeling

Als er sprake is van kinderen, zal er uiteraard voor die kinderen moeten worden gezorgd. Er moet een zogenaamde ouderschapsregeling worden opgesteld waarin ook een omgangsregeling is vervat. Hiermee wordt het duidelijk waar de kinderen wanneer zullen zijn. Denk hierbij aan waar de kinderen in principe wonen, wanneer ze bij de vader of de moeder zijn, waar ze tijdens de feestdagen zijn, en ga zo maar door. Het is belangrijk dat de kinderen geen speelbal van de ouders worden maar er wel degelijk met hun wil en belangen rekening wordt gehouden. Het is zelfs aan te raden de kinderen op nummer één te zetten. Zij zijn immers ook maar het gevolg van jullie liefde voor elkaar en zijn nu de dupe van jullie haat (of gelukkig vaker: de onvrede) tegenover elkaar. De partners willen immers uit elkaar, niet de kinderen.