Familie & Relatie Scheiden

Juridische zaken om rekening mee te houden bij scheiding

scheiden
Geschreven door Juridisch Advies

Als er een scheiding plaatsvindt, hangt er vooral af van hoeveel en wat er precies is geregeld als het gaat om de gevolgen van de scheiding. We bespreken kort de verschillende situaties die kunnen bestaan.

Gemeenschap van goederen

De van oudsher meest voorkomende manier van samen leven is die van trouwen in gemeenschap van goederen. Hierbij worden alle goederen evenredig verdeeld over beide partners. Op het moment dat het jawoord geklonken heeft zijn alle spullen die jullie beiden bezitten dus gezamenlijk bezit. Wanneer er gescheiden wordt zal dit ook exact evenredig verdeeld moeten worden.

Huwelijkse voorwaarden

Een andere manier is het opstellen van huwelijkse voorwaarden bij het trouwen. Hoe de boedel nu verdeeld wordt, hangt af van wat er precies in de voorwaarden is geregeld. Er zijn namelijk voorwaarden waarin er in beginsel wel een gemeenschap van goederen geldt, maar deze gemeenschap maar tot een bepaald bedrag geldt en alles daarboven van een van beide partners is. Ook zijn er voorwaarden waarbij werkelijk elke vorm van gemeenschap wordt uitgesloten en beide partners dus een eigen scala aan geld en goed hebben. Wanneer er wordt besloten te gaan scheiden, scheiden in principe enkel de wegen en gaat ieder zijns weegs met de spullen en het vermogen dat die persoon al bezat.

Merk wel op dat in veel voorwaarden een periodiek verrekenbeding is begrepen. Dit houdt in dat er met een bepaalde regelmaat wordt omschreven wie welke bezittingen heeft en hoe alles verdeeld dient te worden. Doorgaans vindt dit verrekenen eenmaal per jaar plaats en wordt dus al het resterende, niet bestede vermogen naar rato verdeeld.

Er is niets geregeld

Daarnaast zijn er nog personen die simpelweg samenwonen maar niets geregeld hebben. In principe zijn beide personen dan vrij om te gaan als ze dat willen. Houd er echter wel rekening mee dat er vrijwel altijd wel gezamenlijke spullen zullen zijn. Denk maar aan een tafel die jullie allebei voor de helft hebben gekocht, de woning die op naam van jullie beiden staat of de hypotheek die op beide inkomens is gebaseerd.

Wanneer er kinderen in het spel zijn, is men overigens wel gebonden aan tal van regels om de kinderen te onderhouden. Kinderen zijn niet vrijblijvend en moeten ondersteund worden, ook als hierover niets is afgesproken in de huwelijkse voorwaarden.