Familie & Relatie Overlijden

Wat kan een executeur voor u betekenen?

executeur
Geschreven door Juridisch Advies

Een executeur voert het testament van de overledene uit, of, bij afwezigheid van een dergelijke wilsbeschikking, het geldende erfrecht. Overeenkomstig deze bepalingen wordt de boedel van de overledene verdeeld over de erfgenamen. Wat een executeur verder allemaal doet is lang niet voor iedereen even duidelijk. Om wat duidelijkheid te scheppen geven we een korte uiteenzetting van de taken van een executeur.

Wat doet een executeur precies?

Er zijn eigenlijk diverse varianten van een executeur. Zo is er een begrafenisexecuteur die enkel de zorg draagt voor de uitvaart met bijbehorende begrafenis of crematie. De meest voorkomende variant is echter een beheerdersexecuteur. Deze regelt naast de begrafenis of crematie een groot aantal zaken met betrekking tot de boedel. Allereerst stelt de executeur een boedelbeschrijving op. Dit is een inventarisatie van alles wat zich in de boedel bevindt; zowel geld als goed. Deze boedelbeschrijving vormt de basis voor de aanslag erfbelasting en biedt nabestaanden de mogelijkheid na te gaan of zij de erfenis willen accepteren of verwerpen.

Er wordt erfbelasting betaalt over de waarde van de boedel op het moment van overlijden. Houd hier goed rekening mee bij zaken die sterk van waarde kunnen veranderen, zoals bijvoorbeeld aandelen.

Naast genoemde taken kan een executeur bijzonder taken opgelegd krijgen die door de overledene in het testament zijn vervat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zoeken van een nieuw tehuis voor de huisdieren. Uiteraard dienen enkel redelijke taken uit te worden gevoerd.

Wat verdient een executeur?

Een executeur ontvangt in beginsel 1 procent van het vermogen van de overledene, gerekend op de dag van overlijden. Het kan echter zijn dat de overledene een andere beloning in het testament heeft opgenomen; deze beloning is dan leidend.

U kunt altijd de taak als executeur weigeren.