Familie & Relatie Overlijden

Juridische zaken bij nalatenschap

nalatenschap
Geschreven door Juridisch Advies

Als een dierbare komt te overlijden, levert dat vaak veel gedoe en geregel in korte tijd met zich mee. Zeker als het overlijden plotseling is, is er geen tijd om alles voor te bereiden. We geven een kleine opsomming van alle zaken waar u als nabestaande mee te maken kunt krijgen.

Erfbelasting

Als er een nalatenschap is, zal deze worden verdeeld overeenkomstig het testament c.q. het erfrecht. De ontvangers van de erfenis worden belast volgens het erfrecht met de bijbehorende erfbelasting. Welk tarief u exact betaalt voor het ontvangen van de erfenis hangt volledig af van uw relatie tot de overledene.

Er wordt een grens gehanteerd van een bedrag van € 121.296. Daaronder wordt er een laag tarief betaald, daarboven een hoog tarief. Als u de partner of een (pleeg)kind van de overledene bent, betaalt u 10 procent als lage tarief en 20 procent als hoge tarief. Bij kleinkinderen en verdere afstammelingen is dat respectievelijk 18 en 36 procent en bij overige erfgenamen respectievelijk 30 en 40 procent.

Overdracht van de eigendom en verdeling van de boedel

Als iemand komt te overlijden, wordt de notaris ingeschakeld voor de verdeling van de boedel. Zoals gezegd wordt dit gedaan overeenkomstig de bepalingen in het erfrecht of volgens de laatste wil van de overledene blijkens het testament. De notaris regelt direct ook de overdracht van eigendom. Hiermee wordt geregeld dat bepaalde zaken die overgeschreven moeten worden (zoals motorvoertuigen of onroerend goed) worden overgeschreven.

Houd er wel rekening mee dat na verdeling van de boedel er direct erfbelasting moet worden betaald. Veel nabestaanden komen in de knoei doordat er bijvoorbeeld een woning wordt geërfd en hierover belasting moet worden betaald terwijl de woning nog niet verkocht is. Soms kan hiervoor een lening worden afgesloten.