Carrière Ontslag

Wanneer mag het arbeidscontract worden beëindigd?

ontslag
Geschreven door Juridisch Advies

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer die beide partijen aan elkaar verbinden. De werknemer verplicht zich tot goed werknemerschap, de werkgever tot goed werkgeverschap.

Contracten van bepaalde tijd

Er zijn contracten die een bepaalde looptijd hebben. Denk hierbij aan halfjaar contracten, jaarcontracten of soms andere perioden. Een dergelijk contract kan in beginsel niet worden opgezegd. Jullie zitten eenmaal allebei aan het contract vast en het contract zal dan ook moeten worden uitgezeten. De enige uitzonderingen hierop zijn onderlinge afspraken en ontslag op staande voet. Wanneer beide partijen overeenstemmen het contract te willen ontbinden dan kan dit uiteraard. Het zou immers vervelend zijn als beide partijen onder het contract uit willen maar het allebei niet kunnen omdat het officieel  niet mag.

Contracten van onbepaalde tijd

In contracten van onbepaalde tijd is vaak een opzegtermijn opgenomen. Deze opzegtermijn is in beginsel leidend. Een contract kan dus wel tussentijds worden opgezegd door de werknemer, maar enkel als de opzegtermijn in acht wordt genomen. De werkgever kan een contract van onbepaalde tijd slechts dan opzeggen als het UWV hiermee akkoord gaat, wat vaak enkel het geval is als er een dringende noodsituatie is en het bedrijf bijvoorbeeld failliet zou gaan als er geen mensen ontslagen worden.

Ontslag op staande voet

Als er een urgente situatie gaande is waardoor door een fout van de werknemer samenwerking tussen werkgever en werknemer niet langer mogelijk is, is ontslag op staande voet mogelijk. Denk hierbij aan diefstal, bedreiging, fraude of werkweigering. U hebt na een ontslag op staande voet geen recht op een WW uitkering. Mogelijk hebt u wel recht op een bijstandsuitkering.