Carrière Ontslag

Oneens met uw ontslag, wat nu?

onterecht ontslag
Geschreven door Juridisch Advies

Onterechte ontslagen komen nogal eens voor in ons land. Werkgevers kunnen fout zitten bij de beoordeling van een ontslag op staande voet of simpelweg lak hebben aan de regels en van een lastige werknemer af willen. Ontslag op staande voet is de meest nare vorm van het krijgen van ontslag en is bovendien op een CV ook erg lastig te verklaren. Reden temeer om een naar de mening van de werknemer onterecht ontslag bezwaar te maken. Maar hoe gaat dat eigenlijk, bezwaar maken?

Wat te doen bij onterecht ontslag?

Het is mogelijk om binnen twee maanden na de ontslag datum bij een rechter een verzoek in te dienen om het ontslag ongedaan te maken. De situatie wordt dan weer zoals het was en u bent weer werknemer van de werkgever. U kunt er in plaats daarvan ook voor kiezen om bij de kantonrechter een verzoek om een financiële vergoeding in te dienen en zo het onterechte ontslag te compenseren.

Als er sprake is van niet naleving van de juiste opzegtermijn, bestaat de financiële vergoeding uit het loon dat u eigenlijk ontvangen zou hebben tussen de daadwerkelijke ontslagdatum en de datum waarop u eigenlijk ontslagen zou mogen worden. De kantonrechter kan eventueel deze vergoeding verlagen als dat redelijk blijkt te zijn, maar het minimum is vastgesteld op het loon van drie maanden. In de praktijk houdt dat in dat er vrijwel altijd drie maanden loon wordt uitgekeerd.

Als er sprake is van een tijdelijk contract, dus bijvoorbeeld een halfjaar- of jaarcontract, zal de rechter waarschijnlijk bepalen dat de vergoeding bestaat uit het loon dat anders tot het verlopen van het contract van rechtswege zou worden betaald. De kantonrechter kan ook deze betaling indien hij dat redelijk acht verlagen maar ook hier geldt een minimumbedrag van drie maanden loon.