Administratie

Waarom een goede bedrijfsboekhouding van levensbelang is voor je bedrijf

Geschreven door Juridisch Advies

Veel ondernemers onderschatten het belang van een goede bedrijfsboekhouding. Pas als zij in de praktijk tot de ontdekking komen dat de administratie niet op orde is, worden er stappen ondernomen. In veel gevallen is het leed dan al geschied en zal er veel tijd en energie geïnvesteerd moeten worden om problemen op te lossen. Dit is vervelend want deze problemen hadden op de meest eenvoudige manier voorkomen kunnen worden. Daarnaast hebben dit soort problemen altijd weerslag op het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Een goede boekhouding is van levensbelang voor je bedrijf. 

Boekhoudproblemen bij ondernemers 

Boekhoudproblemen bij ondernemers komen vaak pas aan de oppervlakte als er bijvoorbeeld belastingaangifte gedaan moet worden. Pas op het moment dat de fiscus inzicht in stukken verlangt, gaat er een belletje rinkelen. Daarnaast kan er onduidelijkheid zijn of specifieke rekeningen wel voldaan zijn of de financiële huishouding geeft geen uitsluitsel of een aantrekkelijke kans wel of niet gepakt kan worden. Al deze gevallen van boekhoudproblemen hebben een negatieve weerslag op het bedrijf wat uiteindelijk terug te zien is in het bedrijfsresultaat.

De meest voorkomende boekhoudproblemen op een rijtje 

  1. De ondernemer is te veel tijd kwijt met het bijhouden van de boekhouding
  2. Het overzicht in de administratie is zoek door verkeerde prioriteitstelling
  3. De fiscale regels veranderen te vaak en te veel
  4. Het ontbreekt de ondernemer aan de benodigde kennis om de bedrijfsboekhouding op orde te houden.
  5. Er is geen hulpbron beschikbaar bij vragen of onduidelijkheden in de administratie

Zorg dragen voor een goede boekhouding

Natuurlijk kun je als ondernemer veel tijd en geld gaan investeren in opleidingen en scholingen zodat je zelf de bedrijfsboekhouding op een goede manier kunt bijhouden. In de praktijk blijkt echter dat daar vaak de interesse en de tijd voor ontbreekt. De ondernemer moet op zo’n moment een stap terug doen uit de dagelijkse werkzaamheden, wat als groot struikelblok wordt ervaren. Het runnen van het bedrijf zorgt immers voor directe inkomsten, iets wat niet het geval is bij het uitvoeren van de administratieve taken, laat staan bij scholing en opleiding hiervoor. De meest eenvoudige manier om te zorgen voor een goede bedrijfsboekhouding is dan ook om dit uit handen geven aan een specialist. Een goede boekhouder zal zichzelf in de praktijk namelijk snel terugverdienen. 

Het kiezen voor een regionaal administratiekantoor is vaak de beste keuze

Als ZZP’er of Mkb’er is het kiezen voor een regionaal administratiekantoor vaak de beste keuze. Deze financieel specialisten kunnen niet alleen alle periodieke administratieve taken uit handen nemen maar daarnaast weten zij precies wat er speelt in de regio en kunnen ze adviseren over bijvoorbeeld kostenbesparingen, kansen voor jouw bedrijf en efficiencymaatregelen. Een accountant is op deze manier van levensbelang voor jouw bedrijf. Geschikte regionale administratiekantoren zijn zeer eenvoudig te vinden. Als je als ondernemer bijvoorbeeld op zoek bent naar een administratiekantoor in Nieuwegein zul je zonder al te veel moeite de juiste financiële partner kunnen vinden. Dat is precies waar veel ondernemers behoefte aan hebben.