Administratie

U wil inzage in uw CIS-registratie, maar hoe?

Geschreven door Juridisch Advies

U staat op het punt om een verzekering voor uw nieuwe motor af te sluiten. Niet veel later krijgt u te horen dat uw verzekeringsaanvraag is geweigerd. Hoe kan dit? Naar alle waarschijnlijkheid staan uw gegevens geregistreerd bij Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een organisatie van en voor verzekeraars om risicogevallen extra te controleren. CIS ondersteunt hierin ruim 400 verzekeraars bij het optimaliseren van processen en helpt bij het nemen van bepaalde afwegingen in acceptatie- en claimtrajecten. 

Wanneer u als consument een aanvraag voor een verzekering wil doen, kan de verzekeringsmaatschappij dus een controle via de CIS databank doen. Heeft u in het verleden eerder een schadeclaim gedaan? Deze claim wordt opgeslagen in combinatie met uw gegevens. Uiteraard in samenhang met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u altijd het recht om in te zien welke gegevens exact zijn opgeslagen. Het doel van de AVG is om de belangen van de consument te beschermen.

Hoe verkrijgt u inzage

Om inzage te verkrijgen in uw gegevens moet u een paar acties ondernemen. Allereerst kunt u een webformulier aanvragen. Na het invullen van dit formulier ontvangt u een e-mail. Deze e-mail moet getekend met kopie van een geldig legitimatiebewijs worden opgestuurd. CIS streeft ernaar om inzageverzoeken binnen 10 werkdagen te verwerken, maar de wettelijke termijn is 30 werkdagen. 

Als het inzageverzoek is geaccepteerd, ontvangt u een overzicht van de verwerkte gegevens en informatie over de herkomst. Met deze informatie kunt u concluderen welke verzekeraar gegevens heeft geregistreerd. Mocht het zo zijn dat er geen gegevens staan geregistreerd dan krijgt u hiervan bevestiging. 

Hoe verwijdert u de CIS-registratie

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen zomaar een CIS-registratie krijgt. Een verzekeringsmaatschappij is verplicht om gedegen onderzoek te verrichten voordat uw gegevens daadwerkelijk worden geregistreerd. Heeft u te horen gekregen dat uw gegevens in de CIS-databank staan, maar twijfelt u aan de rechtvaardigheid? U kunt de CIS-registratie laten verwijderen. Zelfstandig wordt dit een lastig proces. Het is daarom aan te raden om hierbij gebruik te maken van gespecialiseerde juridische hulp. Ervaring leert dat juridische ondersteuning helpt. Een advocaat kan op de juiste manier helpen bij belangenbehartiging en een eventuele juridische procedure. 

Mocht de CIS-registratie gegrond zijn, dan worden uw gegevens 8 jaar bewaard.