Ondernemen Startup

Verplichte administratie voor startende ondernemers

startup administratie
Geschreven door Juridisch Advies

Als ondernemer heeft u met diverse administratieve verplichtingen te maken. We geven een klein overzicht van de administratie die voor een zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) van toepassing is. Aangezien de administratieve verplichtingen voor de diverse rechtsvormen sterk uiteenlopen, is het onmogelijk een uitputtende opsomming te geven van alle administratieve verplichtingen. Merk op dat ook het kleine overzichtje voor de ZZP’er niet als uitputtend is bedoeld; aanvullende informatie is op de site van de Belastingdienst te raadplegen.

Financiële administratie

Het is elke ondernemer verplicht om een financiële administratie te voeren. Hierin houdt u bij welke facturen er zijn uitgeschreven, welke er binnen zijn gekomen en wat de omzet- en winstcijfers zijn. Als het goed is valt de omzet en winst te herleiden aan de hand van de binnengekomen en uitgaande facturen. Het is van groot belang dat de administratie kloppend is; als dit niet het geval is, wordt er niet voldaan aan de eisen die de Belastingdienst stelt.

Gebruiksgegevens

Als er van bepaalde regelingen gebruik wordt gemaakt, is het noodzakelijk dat de gegevens die deze regeling kunnen verantwoorden, worden bewaard. Als er een auto van de zaak aanwezig is, is het van belang dat u kunt aantonen dat de auto niet privé wordt gebruikt. Als u een bepaald bedrijfsobject afschrijft, is het van belang dat u kunt aantonen waarom het in een bepaalde termijn wordt afgeschreven. Zo dient u alles goed te administreren en bij te houden. Dit om onenigheid met de Belastingdienst te voorkomen, maar vooral ook omdat het voor uzelf veel prettiger werkt als u een duidelijk overzicht hebt van het (financiële) welzijn van de onderneming. Zonder administratie is dat heel lastig in de gaten te houden.