Ondernemen Zakelijk advies

Preventie van juridisch conflicten met crediteuren

conflicten
Geschreven door Juridisch Advies

Conflicten zijn nooit fijn, maar zeker juridische conflicten niet. Ze kunnen een boel geld kosten; niet alleen in de uiteindelijke vorm van een schadevergoeding, maar ook gedurende het proces (letterlijk) in de vorm van kosten voor verdediging en dergelijke. Toch komen juridische conflicten regelmatig voor en is het zaak u daar als ondernemer afdoende tegen te beschermen.

Hoe voorkom ik juridische conflicten?

Conflicten zijn helaas nooit volledig uit te bannen. Toch is er het een en ander te doen om conflicten te voorkomen.

Allereerst kunnen veel conflicten worden voorkomen door duidelijke afspraken te maken. Waar duidelijkheid is, is er geen ruimte voor verschil van opvattingen en dus ook niet voor meningsverschillen. Op die manier kunnen dat soort conflicten dus al voorkomen worden.

Een andere manier om de kans op conflicten te verlagen is door te zorgen dat u op goede voet staat met uw klanten. Als de relatie met de klant bijna vriendschappelijk wordt, is de kans klein dat een geschil uitgroeit tot een conflict.

Wat als ik eenmaal een juridisch conflict heb?

Als er sprake is van een juridisch conflict, is het verstandig allereerst de rechtsbijstandverzekering in te lichten. Als u dit leest en nog geen rechtsbijstandverzekering hebt, is het verstandig deze alsnog af te sluiten. Merk wel op dat deze niet ingaat op lopende conflicten. Een verzekering afsluiten voor een aankomend conflict kan dus niet; enkel voor aankomende problematiek.

Het is overigens belangrijk dat bij een conflict niet enkel aan het heden, maar vooral ook aan de toekomst wordt gedacht. Een klant waar een conflict mee is geweest, zal veel minder snel terugkomen als klant. Dat is uiteraard zonde en bovendien gemiste omzet