Huren Wonen

Spelregels voor de hoogte van de huur

huis huren
Geschreven door Juridisch Advies

Voor sociale huurwoningen mag de huurprijs niet naar eigen goeddunken worden ingesteld. Hiermee wordt voorkomen dat in bepaalde steden de markt misbruikt wordt en voor de kleinste woningen al astronomische bedragen worden gevraagd. Dat is nu in grote steden als Amsterdam en Utrecht al het geval, maar zonder dergelijk systeem zou dat nog veel meer het geval zijn. Merk op dat het puntensysteem enkel geldt voor woningen met een huurprijs lager dan € 710,68 (2015) en voor (studenten)kamers.

Het puntensysteem

Voor sociale huurwoningen is een puntensysteem opgesteld. Bij elk puntenaantal hoort een maximum huurprijs. De punten worden bepaald door alle vertrekken van de woonruimte te beoordelen en op bepaalde punten te becijferen. Zo worden punten toegekend op basis van het oppervlak, de sanitaire voorzieningen, de energiezuinigheid en de woonomgeving. Ook het type woning (zelfstandige woning, woonwagen, enzovoorts) is van toepassing voor het puntensysteem.

De Huurprijscheck

Door de Huurprijscheck te doen kunt u uitvinden wat ongeveer het aantal punten is dat jouw woonruimte verdient. U kunt eenvoudig in een tabel opzoeken welke maximale huur hierbij hoort. Als de kale huur die nu berekend wordt hoger is dan deze maximale huur, hebt u in principe recht op huurverlaging. U kunt dan de Huurcommissie inschakelen. Zij komen op locatie bij u langs en maken een verslag waarin de punten worden besproken.

En daarna?

De huurder en verhuurder dienen vervolgens in contact te treden om een lagere huurprijs af te spreken. Wanneer hier geen onderlinge overeenstemming uit volgt kan de Huurcommissie weer worden ingeschakeld. Wanneer de huurder de woonruimte al langer huurt dan zes maanden en er geen overeenstemming is over het te betalen bedrag aan huur, dient de huurder allereerst een schriftelijk voorstel tot huurverlaging te doen.