Financiële zaken Ondernemen

Het afdragen van dividendbelasting

Geschreven door Juridisch Advies

Heeft u een winstgevende vennootschap? En wordt deze winst uitgekeerd aan verschillende aandeelhouders? Dan bent u verplicht om over dit uit te keren bedrag dividendbelasting af te dragen. Maar ook wanneer u het dividend ontvangt, bent u verplicht om hiervan aangifte te doen. Ik geef u graag meer informatie over het inhouden van dividendbelasting en de aangifte hiervan.

Dividendbelasting aangifte na het uitkeren van dividend

Het heffen van dividendbelasting wordt gedaan over winstbewijzen, de opbrengst van aandelen en hybride leningen. Ondernemers met een vennootschap die dividend uitkeert aan aandeelhouders zijn verplicht om 15% dividendbelasting te betalen. Deze 15% wordt gerekend over het uit te keren bedrag. Het bedrag moet ingehouden worden door de vennootschap zelf en achteraf betaald worden aan de belastingdienst. Na het uitkeren van dividend gaat er een tijdsperiode van één maand in om aangifte te doen. Deze periode gaat in vanaf het moment dat er bekend is gemaakt dat er dividend uitgekeerd wordt. Deze maand gaat dus niet pas in op het moment dat het dividend ook daadwerkelijk uitgekeerd is. Het indienen van deze aangifte is erg belangrijk, ook wanneer u zeker weet dat u geen dividendbelasting hoeft te betalen. Wanneer u geen aangifte doet of te laat bent met het indienen van de aangifte, kunt u een boete krijgen.

Dividendbelasting aangifte na het ontvangen van dividend

Als u degene bent die het dividend ontvangt, heeft de vennootschap al dividendbelasting ingehouden op het uit te keren bedrag. Deze ingehouden belasting mag u verrekenen met de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Op het formulier van de belastingdienst kunt u precies aangeven hoeveel dividend u heeft ontvangen en hoeveel belasting hierover is ingehouden.

Het krijgen van vrijstelling na dividendbelasting aangifte of het maken van bezwaar

Het is soms mogelijk om vrijstelling te krijgen van het betalen van dividendbelasting. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer een vennootschap minder dan 5% aandelen in een andere vennootschap heeft. De vennootschap die het bedrag uitkeert, kan dit aangeven op het aangifteformulier. Ook wanneer dit niet aangegeven is, is het nog mogelijk om dit achteraf te vermelden op het formulier van de aangifte vennootschapsbelasting. Ook wanneer u het niet eens bent met het bedrag dat u aan dividendbelasting moet betalen, is het mogelijk om bezwaar te maken.