Financiële zaken Fiscaal

Failliet laten verklaren als particulier

faillissement
Geschreven door Juridisch Advies

Soms kunt u als particulier het hoofd niet langer boven water houden en ziet u soms door de bomen het bos niet meer. Schulden worden steeds hoger en lijken niet meer af te lossen. Een faillissement lijkt onafwendbaar, maar hoe gaat zoiets eigenlijk?

Het voordeel van een faillissement

Bij een faillissement hebt u geen zeggenschap meer over uw vermogen. Alles wat u hebt en niet direct noodzakelijk is om in leven te blijven of om eerste levensbehoeftes te dekken, wordt verkocht om de schulden te verlagen. Het overgebleven schuldenbedrag blijft echter gewoon gelijk. Na een faillissement blijven schulden gewoon opeisbaar. Als u voor het faillissement een schuldenlast had van € 100.000 dan zal dat bedrag na afloop van het faillissement hoger noch lager zijn. Toch biedt een persoonlijk faillissement een groot voordeel: u krijgt ermee toegang tot de schuldhulpverlening (WNSP).

De schuldhulpverlening

Na een faillissement is het raadzaam om de schuldhulpverlening in te gaan als er nog een schuldrest aanwezig is. Bij de schuldhulpverlening wordt gekeken hoe er gewerkt kan worden aan een mogelijkheid om de schulden zover als mogelijk in te dammen en af te lossen. Wanneer het traject volledig is doorlopen, zullen schulden niet langer opeisbaar zijn en bent u dus officieel schuldenvrij. Uiteraard is het van belang dat het gedrag dat tijdens de schuldhulpverlening is aangeleerd wordt voortgezet om te voorkomen dat men opnieuw in de ellende terecht komt. Het traject van de schuldhulpverlening duurt in principe drie jaar. Na deze drie jaar is het traject voltooid en wordt het restant aan schulden kwijtgescholden. Als de schulden binnen de drie jaar zijn afgelost wordt het traject eerder gestopt, maar dat is vaak niet het geval omdat bij een persoonlijk faillissement de op te hoesten bedragen al enorm kunnen zijn en er vaak geen of slechts een klein salaris aanwezig is.