Financiële zaken Fiscaal

Conflict met de Belastingdienst

belastingdienst
Geschreven door Juridisch Advies

Het kan voorkomen dat de Belastingdienst en u ergens van mening over verschillen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een aangifte waarbij u meent een bepaald bedrag als aftrekpost op te mogen voeren terwijl de Belastingdienst meent dat dit niet het geval is. U zult dan moeten proberen de Belastingdienst te overtuigen van jouw gelijk.

Bezwaar indienen

Als u een beschikking krijgt van de Belastingdienst, hebt u de mogelijkheid om hier binnen zes weken na de dagtekening tegen in beroep te gaan. Op die manier kunt u proberen de inspecteur van uw gelijk te overtuigen. U krijgt hier binnen zes weken reactie op door middel van een besluit, wat een goedkeuring of afkeuring van het verweer kan zijn.

Beroep bij de rechtbank en Gerechtshof

Als het bezwaar wordt afgewezen, kunt u beroep indienen bij de rechtbank. De rechter zal dan over de kwestie oordelen. Als ook hier het beroep wordt afgewezen, is er nog een laatste redmiddel: hoger beroep bij het Gerechtshof. Als nu het beroep wordt afgewezen is de rechtsgang nog steeds niet afgerond en is er nog hoop bij de belastingkamer van de Hoge Raad. Hier kan eveneens weer beroep worden ingesteld. In totaal zijn er dus vier beroepsmogelijkheden (beroep bij de Belastingdienst zelf, beroep bij de rechtbank, beroep bij het Gerechtshof en beroep bij de belastingkamer van de Hoge Raad).

Als het bezwaar bij de Hoge Raad wordt toegewezen zal de zaak worden doorverwezen naar een ander Gerechtshof dan het Hof dat de zaak in eerste instantie heeft gewezen.