Administratie Financiële zaken

Bonnetjes bewaren: hoelang?

bonnetjes
Geschreven door Juridisch Advies

Veel mensen bewaren werkelijk alle bonnen die ze hebben. Toch is dat lang niet altijd nodig, al heeft het wel diverse voordelen. Het is dan uiteraard wel van belang dat u de bonnen systematisch opslaat zodat u ze eenvoudig terug kunt vinden wanneer u ze nodig hebt.

Garantie

Voor garantiezaken is het van belang dat er nog een originele aankoopbon of –factuur voorhanden is. Hiermee kunt u bewijzen de zaak op een bepaald moment te hebben gekocht en dus recht te hebben op garantie.

Overigens hebt u zonder bon of factuur eveneens recht op garantie, al is het dan vaak lastig om te bewijzen wanneer u het product precies hebt aangeschaft. Daarom verdient het de voorkeur de bonnen of facturen zorgvuldig te bewaren. Wanneer de garantieperiode echter is verlopen kunt u de bonnen en facturen weggooien.

Belastingdienst

De Belastingdienst kan moeilijk doen over bepaalde inkomsten of uitgaven. Om dit te voorkomen of in ieder geval goed te kunnen bestrijden, is het noodzakelijk de bonnen van financiële gegevens die in een aangifte zijn gebruikt te bewaren. De Belastingdienst kan een naheffing opleggen tot 5 jaar na dato. Het is dus verstandig de bonnen tenminste 5 jaar te bewaren. Voor ondernemers is het verplicht een bedrijfsadministratie van 7 jaar te voeren.

Geschillen

Voor elke andere vorm van geschillen kan het eveneens praktisch zijn om bonnen bewaard te hebben. Doorgaans is het voldoende als u hiervoor de bonnen vijf jaar bewaart; de termijn om een onterechte vordering te verhalen is dan verstreken, de vordering is dan verjaard.

Natuurlijk behoeft het geen verdere uitleg dat het niet noodzakelijk is om werkelijk alle bonnen te bewaren, maar kan er voor gekozen worden om enkel bonnen boven een bepaald bedrag te bewaren of bijvoorbeeld bonnen met een lagere waarde maximaal een jaar te bewaren en de overige bonnen bijvoorbeeld 5 of 7 jaar.