Financiële zaken Fiscaal Ondernemen

Wanneer is een school aansprakelijk?

Geschreven door Juridisch Advies

School is een veilige omgeving. Maar niet altijd! Wanneer mag je de schuld aan school geven al er iets mis gaan en wanneer aan de ouders? Er zijn veel dingen waar je rekening mee moet houden voordat je de aansprakelijkheid bij de school kan leggen. Onder andere dat er in schoolverband veel partijen zijn betrokken. Ook moet je je van bewust zijn dat er geen speciale aansprakelijkheidsregeling geldt voor op scholen en dat dus de algemene regels van toepassing zijn.

 

Wat is aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid is pas van toepassing als er schade is ontstaan. De schade die ontstaan is kan je plaatsen in een categorie van materiële schade, immateriële schade of letselschade. Ook kan je de aansprakelijkheid op scholen onderverdelen in een aantal categorieën. Zoals kwalitatieve en directe aansprakelijkheid.

 

Kwalitatieve aansprakelijkheid is de hoedanigheid van een persoon. Op een school is dat dan de directeur tegenover zijn personeel of de docent tegenover zijn leerlingen. Directe aansprakelijkheid is het begaan van een toerekenbare onrechtmatige daad van een medewerker. Voorbeelden daarvan zijn geen toezicht houden, het geven van risicovolle vakken of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

 

Welke veiligheidsmaatregelen kan een school nemen?

Een van de meest genomen veiligheidsmaatregel is om een WA-verzekering af te sluiten. WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Voor kwalitatieve aansprakelijkheid van de medewerkers kan de school een beroeps-WA-verzekering afsluiten. Omdat de persoonlijke WA-verzekering niet geldt op de werkvloer. De beroeps-WA-verzekering beschermt de medewerkers wel tijdens het uitoefenen van hun beroep.

 

Wat als het uit de hand loopt?

Verzekeringen kunnen niet altijd alles voorkomen en daarom heb je iemand nodig met expertise in onderwijs. Daarom biedt SWDV Advocaten expertises in onderwijs aan die scholen bijstaan als ze aansprakelijk worden gesteld. Op deze manier staat de school er niet alleen voor wanneer er iets is voorgevallen en ze worden bijgestaan bij een rechtszaak.