Ontslag

Wanneer heb je een arbeidsrecht advocaat nodig?

Geschreven door Juridisch Advies

Voor de meeste mensen zal het nooit nodig zijn om een arbeidsrecht advocaat in de hand te nemen. In Nederland werken veel mensen in harmonie samen in een organisatie. Desalniettemin, leven we nog niet in een utopie. Soms gaan er dingen mis op de werkvloer tussen werkgever en werknemer. En dan is het wel goed om te weten waar je rechten en plichten liggen. In dit artikel zullen we een aantal situaties behandelen waarbij een arbeidsrecht advocaat onontbeerlijk is.

Ontslag op staande voet

Soms ontstaat er een situatie op de werkvloer, waardoor de werkgever meent dat het noodzakelijk is om de werknemer per direct te ontslaan. Dit kan komen door grensoverschrijdende activiteiten die buiten de fatsoensnormen liggen. Dit is echter enigszins subjectief en in sommige gevallen worden werknemers ten onrechte op staande voet ontslagen. Indien je hier twijfels over hebt dan is het zeker het overwegen waard om hier een specialist naar te laten kijken. Wanneer de zaak succesvol is, zal er sprake zijn van loondoorbetaling (ontslagvergoeding).

Ontslag tijdens proeftijd

Een werkgever heeft in principe alle recht om af te zien van een verder verband met een werknemer op basis van de proeftijd. Echter, zijn er wel een aantal punten die hier van belang zijn die verschil kunnen maken. Allereerst, moet de werkgever wel de proeftijd hebben benut (bron: Appelman). Indien de werkgever misbruik maakt van de proeftijd situatie dan kan de werknemer dit aanvechten. In sommige gevallen heeft de werkgever te laat opgezegd v.w.b. de bepalingen uit de Algemene Termijnenwet. In dat geval kan de werknemer ook beroep doen op een arbeidsrecht advocaat om dit aan te vechten.

Ontslag tijdens ziekte

Tijdens een ziekte van een werknemer mag een werkgever zich niet zomaar ontdoen van de werknemer in kwestie. Alleen wanneer hier gegronde redenen toe zijn. Een werkgever mag dus niet zomaar een zieke werknemer ontslaan, omdat deze ziek is.

Dit zijn een aantal voorbeelden van conflicten die kunnen ontstaan op de werkvloer. In deze gevallen valt het dus ten zeerste aan te bevelen om een advocaat met specialisatie in arbeidsrecht in te zetten. En liefst eentje uit de buurt. Dit bespaart de tijd en kosten die gemoeid zijn bij heen en weer rijden. Ben je bijv. gevestigd in de regio Alkmaar, dan is Advocatenkantoor Appelman een goede keuze.