Zakelijk advies

Met compliance tool 24/7 de juiste wet- en regelgeving bij de hand

Geschreven door Juridisch Advies

Elk bedrijf en organisatie heeft te maken met bepaalde wet- en regelgeving op het gebied van arbo, milieu en voeding. Met compliance management zorgt u ervoor dat u met uw activiteiten voldoet aan al de regels en wetten die voor u van toepassing zijn. Dat klinkt gemakkelijker dan dat het mogelijk is. Het vergt namelijk de nodige kennis en inzicht om alles te overzien. En om verplichtingen actueel te houden. Gelukkig is er hulp in de vorm van een online compliance tool die alles voor u inzichtelijk maakt. Zo weet u precies welke wet- en regelgeving voor u voor toepassing zijn en welke veranderingen daarin zijn opgetreden. Dit kunt u realtime inzien, 24/7.

Compliance voor elk bedrijf van belang

Arbeidsomstandigheden, milieu en voedselveiligheid. Het zijn zaken die voor elk bedrijf gelden. En voldoen aan de wet- en regelgeving (ofwel compliance met bedrijf zijn) op dit gebied is dan ook voor elk bedrijf van toepassing. U wilt immers een veilige werkomgeving voor uw huidige en toekomstig personeel bieden. Risico’s voor uw team en het management wilt u vermijden. Daarbij draagt het naleven van de genoemde wetten en regels ook bij voor het duurzaam een maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien controleert de overheid ook of uw bedrijf compliance is.

Naleving van wet- en regelgeving

Maar eigenlijk gaat het veel verder dan alleen het voldoen aan de wet- en regelgeving. Als organisatie heeft u te maken met allerlei eisen van stakeholders / klanten en bedrijfsorganisaties. Maar ook eigen bedrijfsregels, gedragscodes in het kader van MVO en corporate governance. Het is dus van belang om de goede keuzes te maken en het stellen van de juiste prioriteiten. En wel om de volgende redenen:

  • De overheid controleert of u de wetten en regels naleeft. Kortom: of u compliant bent.
  • Uw management en uw personeel willen natuurlijk geen risico’s lopen.
  • U wilt hoogstwaarschijnlijk duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Dat houdt in dat u de wet- en regelgeving goed wilt naleven
  • Het is tevens een basiseis om te voldoen aan zowel de ISO 14001, OHSAS 18001- als de PAS 55-1-2008 norm (nu ISO 55001).

De kennis bij de hand met compliance tools

Zoals eerder aangegeven: het ontbreekt bij veel organisaties aan de nodige kennis en inzicht om op de juiste manier aan de wetten en regels te voldoen. En om op de hoogte te blijven van de actuele wijzigingen. Gelukkig zijn er compliance tools (software) die u handvatten biedt over die wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Het biedt u inzicht in welke regels voor uw organisatie gelden en kunt u er meteen mee aantonen compliant te zijn.

De functies van een compliance tool:

  • 24/7 overzicht en inzicht in voor uw organisatie relevante wet- en regelgeving met een register.
  • Altijd op de hoogte van relevante wijzigingen
  • Eenvoudig (periodieke) taken uitzetten voor u en uw collega’s
  • Eenvoudig aantoonbaar maken dat u voldoet aan relevante wet- en regelgeving
  • Bedrijfsspecifieke documenten, zoals vergunningen, kunt u toevoegen aan uw register.

Compliance tool gratis proberen

U kunt een compliance management software geheel kosteloos zelf proberen, gedurende één maand. Zo kunt u kennismaken met het programma en of de compliance tool u aanspreekt of niet.